Els dies 7 i 9 de setembre lEn aquesta ocasió la metodologia va ser a través de “Lego” a càrrec del Sr. Pere Juárez i la Sra. Patricia Casas, també dietista-nutricionista. Aquesta metodologia  permet la participació més activa dels assistents i crea noves sinergies.

En la reunió també van participar diferents sectors com comerç, indústria, producció, agents de salut i representants de l’Ajuntament. Es van establir quatre grups de treball definint les necessitats: augmentar l’educació sobre alimentació a la població, fomentar els productes de proximitat, donar ajudes als agricultors/es i fomentar que els sectors més joves tornin a treballar al camp.