Al mes de setembre el CoDiNuCat va arribar a un acord amb l’empresa “Veritas” per iniciar el projecte “provoquemos un cambio” , un projecte d’activisme per impulsar canvis legislatius orientats a revertir situacions injustes, protegir el medi ambient i millorar la salut i qualitat de vida de les persones.

El dia 29 de setembre, la Sra. Elena Maestre, membre de la Junta del CoDiNuCat, va participar en la gravació del projecte “provoquemos un cambio” establert amb l’empresa “Veritas”.