El diari ARA es fa ressò de la Postura Científica del CoDiNuCat que proposa disminuir la despesa sanitària amb la incorporació dels Dietistes-Nutricionistes en l’atenció primària de salut. Pots llegir l’article aquí.