La Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas va assistir a una nova reunió del Ple de l’Observatori de la Infància el passat 9 de juny en modalitat a distància. En aquesta reunió es va presentar el Pla de desconfinament de la SIAJ, el document marc sobre activitats de lleure pel proper estiu i els seus protocols específics, el pla d’actuació per a l’atenció social urgent de la infància, l’adolescència i la joventut, el pla de xoc post COVID-19 de la SIAJ i la devolutiva de les accions enviades pel Grup de Treball COVID-19.