El passat dijous 3 d’octubre, la Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas, va assistir a la reunió del Consell català de l’Alimentació, on es va presentar el projecte Pla Estratègic d’Alimentació a Catalunya del qual el col·legi forma part de les d’una de les comissions de treball. La reunió va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans.