La Sra. Mercè Gonzalo, portaveu del CoDiNuCat participa en aquest article per parlar sobre les alternatives al sucre més saludables. Pots llegir l’article aquí.