El dimecres 20 de març, el Codinucat és convidat a la reunió de la Marató, on hi assisteix la nostra presidenta, la Dra. Roser Martí. En aquesta reunió prèvia, es passa proposta de la col·laboració del dietista-nutricionista en la temàtica d’aquest any, les malalties respiratòries i com aquest professional pot ajudar, assessorar a la ciutadania i arribar al màxim de persones.
La intervenció dels diferents perfils sanitaris ajuden a poder revertir les conseqüències de les malalties respiratòries, malalties que, actualment, afecten dos milions de persones, són la tercera causa de mort a Catalunya i poden afectar tothom, adults i infants.
La 33a edició de La Marató de 3Cat serà el diumenge 15 de desembre i es dedicarà a unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l’increment de l’esperança de vida.
Podem focalitzar les malalties respiratòries, sobre l’afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l’increment de l’esperança de vida.
És precisament en l’esperança de vida on hi podem emfatitzar més, abordant la influència de la alimentació, la nutrició en els hàbits de vida saludable a tota la ciutadania.