Compartim el comunicat del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN): 

Ja és oficial: la Justícia acaba de confirmar que el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) és l’únic Consell legal i, per tant, l’únic real i el que està treballant per a la professió.

Així ho ha decidit el Tribunal Suprem després d’haver inadmès els recursos de cassació presentats per l’autodenominat “Consell Oficial”, presidit per la Sra. Alma Palau i amb NIF G98521800. Això suposa que aquesta associació no existeix a efectes legals, ja que els seus actes han estat declarats nuls.

Pots accedir al comunicat a través del següent enllaç: