El 22 de gener la Dra. Roser Martí presidenta del Codinucat va assistir a la segona reunió plenària
de l’Espai del Pacte Nacional de Salut.
Com bé sabeu, el passat 2 de juny es va constituir l’Espai del Pacte Nacional de Salut. Durant
aquests mesos del 2023, tal com constava al cronograma com a fase 1, el grup d’experts ha estat
treballant per l’elaboració del Document de Bases que inclou una sèrie d’accions recomanades i
que serà el punt de partida per a la fase participativa (2a fase) que encetem en aquests moments.
Per la presentació de l’esmentat document i per començar a la Fase 2 del treball pel Pacte hi va a
assistir el molt Hble. conseller Sr. Manel Balcells que va donar la benvinguda a la segona reunió de
l’Espai del Pacte. En aquesta reunió hi va haver:
1) Presentació de la metodologia de treball i del Document de Bases del Pacte Nacional de Salut
2) Properes passes
3) Torn obert de paraules
4) Cloenda conseller