Durant la jornada Intercol·legial celebrada el passat 25 de novembre de 2021 es va tractar l’assetjament sexual i laboral de la dona professional de la mà de diferents professionals relacionades amb diversos àmbits laborals. Primerament es va exposar el marc legal d’aquesta problemàtica, seguidament es va contextualitzar científicament l’assetjament en el sector de la salut i exposar recomanacions per disminuir el nombre de situacions d’assetjament que es produeixen. Es va parlar també de l’assetjament en el sector de la construcció i les seves implicacions i per acabar, es va presentar i explicar la figura dels detectius privats com a eina per combatre aquestes actuacions. Va assistir la Sra. Laura Girona en representació del CoDiNuCat.