Doctora Nancy Babio: “La cura de l’alimentació és decisiu per a la recuperació dels pacients hospitalaris”.

La legislació preveu que les unitats de dietètica i nutrició dels centres sanitaris puguin ser ateses per un dietista-nutricionista.

Barcelona, octubre 2021. “El dietista-nutricionista hauria d’estar integrat als equips interdisciplinaris i prestar assistència tant a persones que estiguin hospitalitzades, institucionalitzades com de forma ambulatòria. La falta de continuïtat entre l’atenció especialitzada i primària en matèria d’alimentació i nutrició genera descoordinació en l’atenció del pacient i això pot implicar errors en l’assistència sanitària”. Per això, el Grup de Treball de Nutrició Clínica (GTNC) del CODINUCAT (Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya) ha elaborat i consensuat l’Informe d’alta hospitalària del dietista-nutricionista.

La funció del dietista-nutricionista a l’àmbit hospitalari és vetllar per l’alimentació adequada dels pacients hospitalitzats, així com participar a les diferents teràpies nutricionals. Les seves funcions són la detecció de pacients amb risc nutricional; prestar assistència a pacients hospitalitzats, ambulatoris i domiciliaris; gestió del servei d’alimentació i elaborar protocols de nutrició, entre altres. “La cura de l’alimentació és decisiu per a la recuperació dels pacients hospitalaris” afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta del CODINUCAT.

Els centres sanitaris i les unitats de dietètica i nutrició

Les diferents lleis estatals i autonòmiques sobre autorització de centres sanitaris disposen que la unitat de nutrició i dietètica ha d’estar dirigida per un facultatiu i pot ser un dietista-nutricionista, amb la funció de participar a la teràpia nutricional de les diferents patologies.

La unitat de nutrició i dietètica té identitat pròpia, amb capacitat per a donar suport a tots els serveis del centre, tant en les àrees d’hospitalització, ambulatòria i de gestió del servei d’alimentació, com a totes les activitats del centre que es requereixi.

Els dietistes-nutricionistes clínics que conformen el GTNC del CODINUCAT han elaborat aquest informe, fins ara inexistent, que permet la posada en comú dels professionals sanitaris i la continuïtat assistencial dieteticonutricional, amb l’objectiu que l’utilitzin els dietistes-nutricionistes que treballen als hospitals de tota Espanya.

Aquest formulari d’alta hospitalària comprèn els següents aspectes: valoració nutricional; evolució dieteticonutricional durant l’ingrés; condicionants de la ingesta; al·lèrgies/intoleràncies alimentàries; i pauta dieteticonutricional aconsellada a l’alta.

Aquest document quedaria integrat a la història clínica del pacient per facilitar la comunicació als diferents àmbits assistencials i millorar la seguretat dels pacients durant l’ingrés hospitalari.

Els hospitals Universitaris de Catalunya: Vall d’Hebron, Sant Joan Despí Moises Broggi, Arnau de Vilanova, Sant Jaume de Calella i Mollet han realitzat ja una prova pilot amb èxit.

 

Puedes leer la nota de prensa en castellano aquí.

Pots llegir la nota de premsa en català aquí.

Puedes descargar el documento en castellano aquí.

Pots descarregar el document en català aquí.


 

Alguns mitjans de comunicació es fan ressò del document:

Servimedia

Murcia.com

Restauración colectiva

Geriatricarea