La Sra. Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) i membre del consell assessor del Codinucat, va ser distingida amb la Condecoració al
Mèrit Civil, amb una cerimònia oficial celebrada al Palau Reial de Madrid. Aquesta distinció la
reconeix a la seva destacada dedicació i contribució al camp de la salut pública.
Les Condecoracions al Mèrit Civil són atorgades per la Corona per homenatjar persones que
han demostrat dedicació i aportació a una societat millor des de diversos àmbits, incloent-hi la
salut, l’educació, la investigació i l’emprenedoria. Aquests guardons d’enguany reflecteixen les
virtuts cíviques en les seves respectives trajectòries i són un exemple de compromís personal i
contribució social que aquestes condecoracions pretenen reconèixer.
La Sra. Gemma Salvador ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional en la promoció
de l’alimentació i estils de vida saludables i sostenibles. Coordina el programa de revisió de
menús escolars, liderant també el consens de guies i protocols per millorar l’oferta alimentària
en diversos entorns, des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En col·laboració amb
l’Associació de Diabètics de Catalunya ADC, va iniciar i liderar els primers campaments lúdics i
educatius per a joves amb diabetis, al Pirineu català, en el marc de l’Associació de Diabètics de
Catalunya, activitat que es continua fent actualment. Va participar en la fundació de l’ONG
Nutrició sense Fronteres, i impulsar el projecte “Barcelona comparteix el menjar” enfocat a
reduir el malbaratament alimentari en grans hotels i canalitzant els excedents cap a entitats
socials. També ha participat en el procés d’incorporació de dietistes-nutricionistes en equips
d’atenció primària de salut, en col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes
CODINUCAT. El seu compromís amb la formació contínua de professionals, amb la divulgació i
el treball en equips multidisciplinaris ha estat una tasca constant en la seva trajectòria
professional.
Aquest reconeixement reconeix el mèrit, esforç i constància del treball en salut pública i la
incansable dedicació a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.