El CoDiNuCat és convidat a la Festa Col·legial del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya de la Delegació Territorial de Tarragona i, hi assisteixen la presidenta i la secretària de la Junta Govern, la Dra. Roser Martí Cid i la Dra. Rosa Albaladejo Perales.