Aquests dos portals especialitzats en matèries de salut i nutrició es fan ressò de la presentació del document sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries.
Pots llegir l’article clicant a GeriatricArea o Restauración Colectiva