El 22 de febrer el Codinucat va estar a la primera sessió plenària de l’observatori dels drets de la infància. En aquesta primera reunió s’explica la proposta de treball per aquest 2024: 

– Sessions Plenàries, 4 a l’any, amb l’objectiu de treballar 4 dels reptes pel Pacte per la Infància. En aquesta sessió es treballaria amb persones expertes amb la finalitat de realitzar un debat i un document de posicionament o de recomanacions. Les sessions tindran una durada d’1’30h-2h. 

– Monogràfics, 3 a l’any amb l’objectiu de fer sessions de formació interna. Exemple: Indicadors de Participació Infantil.

El resultat de les respostes a les preguntes sobre els temes a treballar en les sessions ordinàries són: 

Sobre els 4 àmbits (temàtiques del Pacte per la Infància, agrupades per similitud), es fa una dinàmica per escollir un repte per cada àmbit, per tractar-lo a les diferents sessions aquest 2024. 

Els reptes que surten prioritzats són: 

Àmbit 1: Com es pot prevenir l’abús i assetjament escolar? 

Àmbit 2: Com apoderem els infants i adolescents en la defensa i exercici dels seus drets? 

Àmbit 3: Com es pot garantir l’accés universal al lleure, a l’esport i la cultura? 

Àmbit 4: Com podem tenir cura de la salut emocional d’infants i adolescents?