EL PRESENT DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES: EL SEU ENCAIX EN EL PLA DE SALUT.
El Codinucat, prepara i envia una carta al govern de la Generalitat i al Departament de Salut, per a que considerin i revisin, el document “ Acords de Govern de la Generalitat noves places infermeres”, on no consta el dietista-nutricionista, en aquestes noves subvencions per a projectes de recerca i on el perfil del dietista-nutricionista té i està capacitat en aquestes competències a qui van dirigides.
L’encaix actual de les professions sanitàries al Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2022-2027

Creiem que totes les professions sanitàries haurien d’estar dins del PERIS. No hauria d’existir com sembla professions sanitàries de primera i de segona. Si bé la categoria professional de dietistes-nutricionistes (D-N) existeix des de fa anys, el cert, és que malauradament, en totes les noves convocatòries d’ajuts de la Generalitat no s’inclouen els perfils professionals D-N. En aquest sentit, és important destacar que comptar amb un D-N complementa la tasca dels metges de família i les infermeres en la prevenció, avaluació i tractament de problemes relacionats amb la nutrició; ajuda a la gestió diària dels pacients, reduint els temps d’espera, és un perfil clau també en les activitats i projectes de recerca i millora la coordinació entre professionals.
El rol que hauria de desenvolupar el D-N és el de professional sanitari que fes sinergies amb la resta de professionals sanitaris (infermeres, metges, fisioterapeutes, podòlegs, etc.) i que la resta de professionals sanitaris fossin capaços de saber quina és la nostra funció i quines són les nostres competències.
La visió de futur hauria de garantir l’existència, al catàleg bàsic, de tots els professionals sanitaris treballant interdisciplinàriament, seguint criteris de seguretat, evidència científica, cost-efectivitat i avaluació d’impacte pressupostari, que incorporés prestacions d’atenció sanitària, però també intervencions comunitàries de promoció i protecció de la salut i prevenció de les malalties, i creiem que l’Administració hauria de potenciar més els professionals que poden promoure un estil de vida saludable i prevenir malalties.
En aquest sentit, la docència i la recerca haurien de formar part imprescindible de l’exercici professional i la carrera professional. És bàsic transmetre el coneixement des de la pràctica igual que la recerca hauria de ser necessària per a la pràctica professional de qualitat. Per tant, el reconeixement hauria de ser creant noves places i llocs de treball per aquests professionals.