El 19 de Gener El CoDiNuCat dóna suport per la presentació del Prof. Jordi Salas-Salvadó al Premi
que convoca la Fundación Lilly – Premios de Investigación Biomédica 2024 – Categoría de
Investigación Clínica.
La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly de Recerca
Biomèdica Preclínica i Clínica 2024, per a investigadors que hagin
contribuït de manera significativa al desenvolupament de la
biomedicina i les ciències de la salut a Espanya, i mantinguin una
activitat de reconegut nivell científic.
Aquesta convocatòria ha estat publicada en BOE de 18 de desembre de 2023 (ANEU: A230048265-
1). El termini per a la presentació de candidatures romandrà obert des del 19 de desembre de 2023
fins al 19 de febrer de 2024 (inclusivament).
Podran ser candidats als Premis, investigadors de caràcter preclínic (recerca bàsica orientada a
l’obtenció de coneixement amb aplicació clínica) i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin
la seva activitat en centres sanitaris o centres de recerca, públics o privats, a Espanya.
Els candidats hauran de ser proposats per persones o institucions de l’àmbit científic biomèdic o de
les ciències de la salut.