Amb el terme síndrome geriàtric es designa un conjunt de quadres clínics plurietiològics, caracteritzats per la seva elevada prevalença a la població d’edat avançada. Poden suposar la pèrdua de capacitat de la reserva funcional i fisiològica de lindividu, i tenen un alt impacte en lautonomia i la qualitat de la vida de la persona.
Són potencialment prevenibles des d’un abordatge multidimensional i multiprofessional, però que sovint són infradiagnosticats.
En aquest Monogràfic Especial analitzem algunes de les Síndromes Geriàtriques més freqüents i presentem possibles estratègies per abordar-les.

Síndromes Geriátricos – Monográfico Especial Geriatricarea