El 24 de maig, la (OCAS) va fer una jornada “Teixint vincles entre el rural i l’urbà pel futur de l’alimentació sostenible”
L’Oficina Conjunta de l’Alimentació Sostenible (OCAS) va celebrar el seu primer any de vida amb la jornada ‘Repensar el vincle rural-urbà per a la transformació del sistema alimentari’. La trobada va reunir professionals de les institucions, de l’acadèmia i de tot el sector agroalimentari al Palau Robert, amb l’objectiu d’explorar les interconnexions entre el món rural i l’urbà per abordar els reptes del sistema alimentari actual.
L’Oficina Conjunta de l’Alimentació Sostenible (OCAS) és un organisme format per la Generalitat de Catalunya (el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural -DACC- i l’empresa pública Prodeca), l’Ajuntament de Barcelona (Polítiques Alimentàries Urbanes i Consum Responsable) i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). L’acte va estar organitzat en el marc del Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del DACC.

Els continguts
La jornada tècnica va englobar una sèrie de parlaments, ponències i diàlegs per tractar una àmplia gama de temes, des de la relació entre la urbanitat i la ruralitat fins als reptes del canvi climàtic en el sistema agroalimentari. L’enfoc principal va donar llum a la necessitat de reforçar el vincle entre el món rural i l’urbà per promoure la transició cap a un model alimentari més sostenible, i garantir l’accés a aliments saludables i sostenibles per a tothom. La trobada va superar les expectatives, tant en assistència -amb una sala plena de bat a bat- com en el retorn per part del públic assistent.
L’OCAS ha elaborat un dossier on es recullen les claus de tot el que es va dir a la jornada, que s’adjunta a aquest correu-e i que també es pot obrir clicant al següent enllaç: Les claus de la jornada ‘Repensar el vincle rural-urbà per a la transformació del sistema alimentari’, al final del qual hi trobareu enllaços a més material per compartir.
Per altra banda, amb la col·laboració del PATT, RuralCat i el Palau Robert, l’oficina ha posat a disposició pública el vídeo de la jornada.
El més destacat

La inauguració de la jornada, liderada per Carmel Mòdol, secretari d’Alimentació del DACC, i Lidón Martrat, coordinadora de l’OCAS, va posar de manifest els desafiaments globals del sistema alimentari actual. Es va ressaltar la importància de la pagesia i la promoció d’una alimentació saludable i sostenible com a claus per afrontar aquests reptes, així com l’esforç conjunt de les administracions per crear l’Oficina Conjunta de l’Alimentació Sostenible, segons Martrat: “una eina de governança de baix a dalt i col·laboració innovadora, que pretén sumar esforços de les diferents institucions per a la transformació del sistema alimentari cap a un model més sostenible.”
Enric Tello Aragay, catedràtic de la Universitat de Barcelona i expert en sostenibilitat de sistemes agroalimentaris i paisatges agraris, va destacar la importància de les pràctiques sostenibles en la producció d’aliments, a la seva ponència sobre l’agroecologia com a solució al canvi climàtic. També va plantejar estratègies per a fomentar la col·laboració entre el món rural i l’urbà en la producció i distribució d’aliments, així com la necessitat i compromís de les polítiques alimentàries transversals i participatives.
En resum, la jornada va proporcionar un espai de reflexió i diàleg sobre els reptes i les oportunitats del sistema alimentari actual, posant de manifest la importància de la col·laboració entre el món rural i l’urbà en la construcció d’un futur més sostenible per a tothom.

RESULTATS ENQUESTES SOBRE ADAPTACIÓ AL GRAU:
Us compartim els resultats de l’enquesta que us vàrem enviar on us preguntàvem :
Atenen una de les propostes efectuades per als col·legiats durant les XI Jornades anuals del CoDiNuCat, portem a terme la següent enquesta dirigida a Diplomats en Nutrició Humana i Dietètica que estigueu interessats a adaptar la vostra Diplomatura a Grau.
⦁ Estàs interessada/t a adaptar la teva Diplomatura a Grau?
– Es varen obtenir 190 respostes, amb un total de 181 que Sí que estan interessades/ats a poder optar a l’adaptació i 9 que NO.
Arran dels resultats de l’enquesta, la Junta de Govern s’ha posat en contacte amb totes les universitats on s’imparteix el GNHiD per tal de demanar possibles solucions. Aquesta petició està en procés, ja que aquest procediment no és ràpid i cal presentar-ho a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i aprovar la proposta. Com que no partim d’un únic pla d’estudis que sigui idèntic a totes les universitats i no poder equiparar les mateixes assignatures, ho fa més lent, i cal fer un estudi personalitzat de cada cas. Tanmateix,  la Junta de Govern continua treballant per intentar millorar aquesta situació.
Les universitats que ofereixen opcions per a l’adaptació a Grau són:
–    Universitat Rovira i Virgili (URV)
–    Universitat de Barcelona (UB)
–    Universitat de Lleida (UdL)
–    Universitat de Ramon Llull (Blanquerna-URL)
–    Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)