El dia 30 de juny de 2022 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) per tal per tal de potenciar la col·laboració i la creació de sinergies entre les nostres entitats.