Aquest mes d’abril el Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Logopedes de Catalunya. La trobada va tenir lloc a la seu del CoDiNuCat i es va formalitzar amb la degana del CLC, la Sra. Mireia Sala, la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Roser Martí i la Dra. Rosa Albaladejo, secretària del CoDiNuCat.