El dimarts 27 de novembre, la Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas, va assistir en representació del Col·legi al Ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries on entre altres temes es van presentar per aprovar les memòries dels anys 2016 i 2017, així com l’acreditació dels Grups de Treball i les Comissions.