4 de Març de 2019

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

 

  • El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
  • El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-NutricionistasPAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera:

PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez.
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
VICEPRESIDENTAPRIMERA Paula Crespo Escobar
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
VICEPRESIDENTASEGONA Nancy Elvira Babio Sánchez
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SECRETARIGENERAL Jorge Ibarra Morato
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid
VICESECRETARIA GENERAL Mar Navarro López
Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla La Mancha
TRESORERA Diana Martínez García
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León
VICETRESORER Luis Hidalgo Abenza
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia
SUPLENT 1 Pablo Antonio López Cáceres
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
SUPLENT 2 Marta Planas Guillamón
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SUPLENT 3 Maria Luján Soler Santoro
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid

 

L’acte de constitució ha comptat amb la presència del Dr. José Luis Baquero, director i Coordinador Científic del Foro Español de Pacientes. Joaquín Pascual, Cap d’Àrea de la Subdirección General de Control y Laboratorios Alimentarios. Dirección General de la Indústria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sra. Pilar Camps Esteve Subdirectora General de Promoción y Vigilancia en Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i D. Adolfo Ezquerra Canalejo, Director General de Inspección y Ordenación, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.    En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consejo General, atès que en ocasions S’HA DONAT VALIDESA A UN ORGANISME DE NATURA PRIVADA. Ara, la posada en marxa oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas suposa un reconeixement que portem anys reclamant el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

FIRMAT,

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNA (CODINUCAT)

 

SRA. NANCY BABIO SÁNCHEZ. PRESIDENTA

SRA. MARTA PLANAS GUILLAMÓN. VICEPRESIDENTA

SRA. INÉS NAVARRO BLANCH. SECRETARIA

SRA. ROSER MARTÍ CID. VICESECRETARIA

SR. MIGUEL REVERTE LORENZO. TRESORER

SRA. ELENA MAESTRE GONZÁLEZ. VICETRESORERA

SRA. NÚRIA LLATA VIDAL. VOCAL

SRA. ANNA PIBERNAT I TORNABELL. VOCAL

SRA. BLANCA SALINAS ROCA. VOCAL

SRA. GLÒRIA GÓMEZ LÓPEZ. VOCAL

SRA. SÒNIA VALLÉS MARTÍ. VOCAL

SRA. RITA SIMORRA PUIGDOLLERS. VOCAL