La Dra. Anna Costa, Dietista-Nutricionista i portaveu del CoDiNuCat, va participar en aquest reportatge de “Saber Vivir” sobre una el “carbón vegetal activado ¿tiene riesgos o beneficios?” el dilluns 8 d’abril. Pots llegir l’article aquí.