Avís legal Inscripcions

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades i i incorporades en un fitxer responsabilitat de COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA,, amb cif Q-0801960-F i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona).

Les dades facilitades al formulari de inscripcions, seran incorporades al fitxer de Inscripcions, responsabilitat del Col·legi. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i gestionar la inscripción a l’activitat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
Les dades facilitades al formulari de modificación de dades col·legials, seran incoporades al fitxer denominat Col·legiats responsabilitat del Col·legi De Dietistes-Nutricionistes De Catalunya La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les dades dels col·legiats i les relacions amb ells, mantenint el registre de col·legiats actualitzat. Aquestes dades podran ser transmeses a les autoritats competents en la matèria i seran conservades sempre que mantingui la relació col·legial i les responsabilitats que es poden derivar
Les dades facilitades al formulari de contacte, seran incorporades al fitxer de contactes, responsabilitat del Col·legi. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i donar-li resposta. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins que es resolgui la seva consulta.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o administracio@codinucat.com
Així mateix s’informa que en qualsevol cas podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb aquest Col·legi al respecte de qualsevol dubte en matèria de protecció de dades, a traves del delegat de protecció de dades, en el correu electrònic dpo@codinucat.cat.