Atorgament de la formació 

EXPERIÈNCIA DE PACIENTS EN SERVEIS ASSISTENCIALS DE DIETÈTICA

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DOCENTS SA-2023-597 EN EL MARC DEL COMPONENT 18 “FORMACIÓ DE PROFESSIONALS SANITARIS EN L’ÀMBIT DELS PLANS DE FORMACIÓ CONTINUADA” (C18.I04), DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (MRR) FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

Subdirecció General d´Ordenació i Desenvolupament Professional

Experiència de pacients en els serveis assistencials de dietètica

La Subdirecció General d´Ordenació i Desenvolupament Professional ha convocat el curs d´ Experiència del pacient en els serveis assistencials de dietètica , que s´impartirà un total de 14 hores lectives, en el marc del component 18 “Formació de professionals sanitaris en l’àmbit del plans de formació continuada” (C18.I04), del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Atès que els mitjans personals de què disposa la Subdirecció General d´Ordenació i Desenvolupament Professional per cobrir aquesta necessitat no s’estima adequada, és necessari contractar a professionals externs especialitzats en la matèria, de prestigi reconegut i de solvència acadèmica i professional acreditades.