El 29 de novembre, la Sra. Nuria Mallén va assistir com a portaveu al Fòrum dels Cereals, organitzat per la Fundació Dieta Mediterrània amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Un fòrum que va reflexionar sobre el sector dels cereals, amb l’objectiu principal de comunicar i facilitar a la societat nous arguments i missatges en el marc d’una alimentació sana, variada i equilibrada com és la Dieta Mediterrània. El consum de cereals i els seus derivats constitueixen una de les característiques principals de la Dieta Mediterrània. L’acte es va basar en el model participatiu de la “quíntuple hèlix” en el qual assistents professionals de diferents esferes relacionades amb la cadena de valor del producte posen en comú, a partir del coneixement científic, les mesures i les solucions que permetran generar consciència de valor respecte a: – Continguts saludables dels aliments – Valor sociocultural – Gastronomia – Desenvolupament sostenible – Polítiques agroalimentàries/consum. Aquest tipus d’acció va permetre connectar i relacionar a diferents esferes i àmbits d’actuació, i aconseguir una contínua i necessària comunicació entre:

  1. EMPRESARIS DE LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ ÀMBIT PRIVAT I PÚBLIC 
  2. PROFESSIONALS DE LA SALUT I L’ALIMENTACIÓ 
  3. SOCIETAT, CULTURA I GASTRONOMIA (MITJANS DE COMUNICACIÓ) 
  4. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
  5. EXPERTS EN SOSTENIBILITAT