La vicepresidenta Marta Planas, en representació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, va assistir a la jornada ”Parlaments amb perspectiva de gènere per garantir la igualtat efectiva de dones i homes” al Parlament de Catalunya.