El CoDiNuCat s’ha adherit a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i a la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada a Barcelona (XDAA).

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un espai de participació que treballa per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de visa per a totes les persones.

La Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada a Barcelona Inclusiva, per promoure el treball en xarxa i la coproducció entre els principals agents de la ciutat que actuen perquè qualsevol família o persona individual tingui garantides les seves necessitats més elementals o bàsiques de forma autònoma.