El Codinucat participa en el Formulari de l’Espai del Pacte Nacional de Salut on s’ha iniciat la fase de treball amb l’objectiu de proporcionar un punt de partida comú, a partir del qual encetar els treballs de discussió, construcció i negociació per assolir el Pacte Nacional de Salut. La participació del conjunt d’actors que tenen influència en el sistema de salut és imprescindible per garantir l’objectiu del pacte: assolir els compromisos i estabilitat necessaris per desplegar les accions indispensables per transformar el sistema. Només un procés col·lectiu, basat en una diagnosi àmplia i amb el màxim consens, ens permetrà avançar i poder adaptar el nostre sistema de salut al context actual i de futur; un sistema que ha de garantir la millor salut per a la ciutadania i fer-ho de forma sostenible.