Ressenya: Assemblea General Extraordinària i Assemblea General Ordinària

Ressenya: Assemblea General Extraordinària i Assemblea General Ordinària

El passat divendres 16 de juny es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària i l’Assemblea General Ordinària del col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). En les dues es tractaren els punts marcats a l’ordre del dia, punts que foren comunicats als col·legiats del CoDiNuCat amb el temps establert.

L’assistència en ambdues fou escassa, les votacions oscil·laren entre 13 i 15 vots. Cal destacar que tots els punts a tractat foren aprovats per unanimitat, per aquest motiu quedaren aprovats:

  • La modificació Puntual dels Estatuts del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
  • El reglament de reclamació de les obligacions econòmiques, del procediment de baixa col·legial per impagament de quotes i del procediment de reincorporació.
  • El reglament del Registre de Societats Professionals del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
  • L’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior
  • La memòria d’activitats de l’exercici precedent.
  • La liquidació del pressupost vençut i l’inventari–balanç de situació de l’exercici precedent.
  • L’informe d’auditoria que analitza la gestió financera i pressupostària del Col·legi.

També es va aprovar per unanimitat continuar treballant amb una agència de comunicació.

A l’apartat informacions, sobre el Consejo de Colegios de Dietistas-Nutricionistes i col·legials, la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio va destacar que aquest any, ella conjuntament amb el President del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía i la Presidenta de la Comisión Gestora del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Madrid es reuniren amb el Sr. Carlos Moreno, Director General de Ordenación Profesional amb la missió que el Consejo tingues en compte els interessos dels col·legiats/associats d’aquestes tres corporacions. A més, va recordar que el Consejo no té competències per crear, acreditar i registrar Unitats de Nutrició i Dietètica.

La Presidenta, va explicar que gràcies a l’empresa de comunicació i de relacions institucionals contractada, s’ha potenciat la visibilitat del dietista-nutricionista als mitjans de comunicació.

També va comentar que la  gran majoria dels col·legiats que han respost l’enquesta (al voltant de 400) en relació a la gestió de l’actual Junta de Govern, estan molt satisfets. “Els resultats foren molt engrescadors per a la junta, ja que només 21 persones votaren que la gestió era deficient” afegí la Dra. Babio.

 

Fotografia de l’assemblea ordinària

La Presidenta, també va informar que els Estatuts del CoDiNuCat, estan correctament legitimitat, i així ho ha indicat la sentència i l’ingrés corresponent a les quotes judicials rebut.

Seguidament, va explicar les pròximes accions que té previst el CoDiNuCat:

  • El dia 26, el Col·legi ha propiciat una reunió amb els col·legis i entitats que els hi poden afectar els missatges difosos per psedocientífics.
  • Entrega simbòlica de vals que es realitzarà el dia 29 de juny, aquesta activitat s’emmarca dins de l’Àrea de Responsabilitat Social Corporativa i compta amb el suport de l’Agència Catalana de Salut Pública, que ens cedeix l’espai.

Per altra banda, la Dra. Babio va presentar les bases de la convocatòria dels següents premis: “premi al Dietista-Nutricionista de l’any”, “premi als Dietistes-Nutricionistes Doctors” i “premi als Dietistes-Nutricionistes jubilats”, que pròximament es convocaran.  Finalment, la Dra. Babio va agrair de nou l’assistència i va recordar que el Col·legi ho som tots i per això va fer una crida a la participació activa.

468
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR