Nova postura científica del CODINUCAT sobre el Consum de Lactis i la Incidència de Càncer

Nova postura científica del CODINUCAT sobre el Consum de Lactis i la Incidència de Càncer

Captura de pantalla 2016-11-30 a les 10.16.22

Durant les passada Assemblea del CODINUCAT, que va tenir lloc en el marc de les IV Jornades del col·legi, la presidenta, Dra. Nancy Babio, va fer públic la primera postura científica realitzada conjuntament amb la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) en relació al consum de làctics i dels diferents subtipos (llet, formatge i iogurt) sobre el risc de desenvolupar càncer de còlon, estómac, mama, ovari, pròstata i bufeta. Aquesta línia de treball respon al projecte de donar informació fidedigna sobre qüestions que sorgeixen durant la pràctica de la dietètica i la nutrició, i que en ocasions, comencen a difondre’s missatges no basats en l’evidència científica, perjudicant la salut pública.

Aquesta postura va ser revisada i recolzada per diferents entitats de gran pes en l’àmbit de la nutrició tals com la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN). Aquest conglomerat d’entitats dóna un important suport al document.

La revisió de la literatura, que ha inclòs un total de 70 estudis, ha demostrat que l’evidència actual sobre el consum de làctics i el risc de desenvolupar càncer és limitada per a alguns tipus de càncer com per treure alguna conclusió. No obstant això, els possibles beneficis dels làctics en la prevenció d’alguns tipus de càncer així com per a altres malalties cròniques justifiquen seguir recomanant el seu consum en el context d’una alimentació saludable i equilibrada.

Consulta la postura científica completa a:

Durante las pasada Asamblea del CODINUCAT, que tuvo lugar en el marco de las IV Jornadas del colegio, la presidenta, Dra. Nancy Babio, hizo público la primera postura científica realizada conjuntamente con la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) en relación al consumo de lácteos y de los diferentes subtipos (leche, queso y yogur) sobre el riesgo de desarrollar cáncer de colon, estómago, mama, ovario, próstata y vejiga. Esta línea de trabajo responde al proyecto de dar información fidedigna sobre cuestiones que surgen durante la práctica de la dietética y la nutrición, y que en ocasiones, comienzan a difundirse mensajes no basados en la evidencia científica, perjudicando la salud pública.

Esta postura fue revisada y apoyada por diferentes entidades de gran peso en el ámbito de la nutrición tales como la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA), la Sociedad Catalana de Alimentación y Dietética Clínica (SCADC) y el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN). Este conglomerado de entidades da un importante apoyo al documento.

La revisión de la literatura, que ha incluido un total de 70 estudios, ha demostrado que la evidencia actual sobre el consumo de lácteos y el riesgo de desarrollar cáncer es limitada para algunos tipos de cáncer como para sacar alguna conclusión. Sin embargo, los posibles beneficios de los lácteos en la prevención de algunos tipos de cáncer así como para otras enfermedades crónicas justifican seguir recomendando su consumo en el contexto de una alimentación saludable y equilibrada.

Consulta la postura científica completa a:

Postura sobre el Consumo de Lácteos y la Incidencia de Cáncer en castellano

468
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR