El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) desaconseja seguir las recomendaciones de la nutricionista Carla Zaplana, publicadas en “La Vanguardia” el 1 de abril de 2019.

No hay evidencia científica sobre las afirmaciones que realiza y algunas recomendaciones pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece en su artículo segundo que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalmente la normativa anuda la actuación al entorno colegial, en lo material, la propia LOPS (art. 4.7.b) establece que la práctica (los criterios de actuación) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Pueden identificarse más previsiones parecidas en el resto de normativa que afecta al ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (2). En este sentido, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, pero también en interés de responder las muchas consultas recibidas al respecto, se ve en la obligación de emitir su posicionamiento público en relación al artículo-entrevista que se publicó en La Vanguardia el pasado 1 de abril de 2019 con el título Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3). Existen en el texto una serie de afirmaciones de las que pueden extractarse, sin vocación de exhaustividad, muchas que no están basadas en la evidencia y otras que no solo no lo están, sino que pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. Ello supone, además de un peligro, una presunta contravención del principio de precaución del artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De...

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

4 de Març de 2019 COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS   El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, PAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera: PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez. Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía VICEPRESIDENTA PRIMERA Paula Crespo Escobar Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes...

Els dietistes-nutricionistes avancen en la defensa de la seva professió amb la constitució del seu Consell General

 L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys  Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). “Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball. La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “. En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General...

Los dietistas-nutricionistas avanzan en la defensa de su profesión con la constitución de su Consejo General

La Asamblea General Constituyente escogerá, el próximo 1 de marzo, a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos 4 años Madrid, 13 de febrero. Tras más de cuatro años de espera desde la publicación de la Ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, la constitución formal y oficial de este organismo está cada vez más cerca para los profesionales de la dietética y la nutrición de nuestro país. Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de dietistas-nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), en calidad de presidenta de la actual Comisión Gestora de dicho Consejo General, ha convocado, para el día 1 de marzo de 2019, la Asamblea General Constituyente. Una convocatoria que ha sido posible tras la publicación, el pasado dos de febrero, de los Estatutos Provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en el Boletín oficial del Estado (BOE). “Se trata de un paso muy importante para nuestra profesión que por fin se merece tener un organismo que la represente, a la altura de otros colegios profesionales y colegiados”, ha indicado Carreño. Hasta la fecha, no existía un órgano oficial que, con carácter nacional, pudiera representar y defender los intereses del colectivo como sí ocurre en otros ámbitos de trabajo. La publicación de estos Estatutos Provisionales, que permiten la efectiva constitución del Consejo General, ha sido aplaudida por los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas, quienes abogan por trabajar unidos para dignificar la profesión “con responsabilidad, seriedad y, sobre todo, legalidad”. En los últimos años ha existido una confusión tanto en el ámbito profesional como en la...

Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Benvolgut col·legiat/da Ens complau informar-vos que s’han publicat els Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes. Ara la presidenta de la Comissió Gestora, la Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL, haurà de convocar l’Assemblea Constituent i l’elecció dels òrgans de govern. Durant molts anys s’ha estat confonent als dietistes-nutricionistes tant del nostre país com a nivell internacional explicant l’existència i la conformació dels òrgans de govern d’un autodenominat  “Consejo General”. En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment i que és la Comissió Gestora. Actualment aquest audodenominado “Consejo General” continua desoint la legalitat vigent. Denunciem públicament que l’autoanomenat “Consejo General” està generant un mal gratuït i perfectament evitable a la professió,  que té uns responsables identificats i allunyats de qualsevol conducta racional, negociadora, democràtica i conciliadora. Des d’aquests moments, cridem a la reflexió i requerim urgentment el cessament de les seves accions, així com el tancament immediat de la pàgina web. La publicació dels estatuts provisionals confirma el que veníem defensant els representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionista d’Andalusia (CODINAN), Catalunya (CODINUCAT), Castella La Manxa (CODINCAM), Castella i Lleó (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) i València (CODINUCOVA) respecte a que el “Consejo General” no era oficial i per tant no podia tenir una junta executiva, només existeix la Comissió Gestora integrada per un representant de cadascun dels col·legis que estan legítimament constituïts. Així doncs, com a legítims representants triats democràticament continuarem lluitant pels interessos dels dietistes-nutricionistes de Catalunya fins a les últimes conseqüències per dignificar la nostra professió amb responsabilitat, serietat i sobretot...

Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Estimados/das Nos complace informaros que se han publicado los Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Ahora la presidenta de la Comisión Gestora, Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL  deberá  convocar la Asamblea Constituyente y la elección de los órganos de gobierno. Durante muchos años se ha estado confundiendo a los dietistas-nutricionistas tanto de nuestro país como a nivel internacional diciendo de la existencia y conformación de los órganos de gobierno de un autodenominado Consejo General . En repetidas ocasiones hemos  instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento y que es la Comisión Gestora.  Actualmente éste autodenominado Consejo General sigue desoyendo la legalidad vigente. Denunciamos públicamente que el autodenominado Consejo General está generando un daño gratuito y perfectamente evitable a la profesión, que tiene unos responsables identificados y alejados de cualquier conducta racional, negociadora, democrática y conciliadora. Llamamos a la reflexión desde estos momentos y requerimos urgentemente el cese de sus acciones, así como el cierre inmediato de la página web. La publicación de los estatutos provisionales confirma lo que veníamos defendiendo los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN), Cataluña (CODINUCAT), Castilla La Mancha (CODINCAM), Castilla y León (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) y Valencia (CODINUCOVA) respecto a que el consejo general no era oficial y por tanto no podía tener una junta ejecutiva, sólo existe la Comisión Gestora integrada por un representante de cada uno de los colegios legítimamente constituidos. Así pues, como legítimos representantes elegidos democráticamente seguiremos luchando por los intereses de los dietistas-nutricionistas de Cataluña hasta las últimas consecuencias para dignificar nuestra profesión...

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

Nou informe científic sobre la fiscalitat del pa   Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.   “És paradoxal que els pans més saludables tinguin l’IVA més alt”  La mesura permetria que les classes menys benestants accedissin a aquest tipus de pans, que contribueixen a evitar malalties cròniques.  Barcelona 16 de gener de 2019. En l’informe científic realitzat per Joan Quilez de l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC); Nancy Babio i Jordi Sales-Salvadó de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, i avalat per diverses associacions i entitats de ciències de la salut relacionades amb l’alimentació i la nutrició, es demana al Govern que es redueixi l’IVA dels pans especials (integral i de fibra), d’un 10% a un 4%, per ser els que reuneixen les millors característiques nutricionals, per contribuir a evitar malalties cròniques no transmissibles (MCNT), com la diabetis, el càncer i les cardiovasculars. Se sol·licita “la unificació dels tipus d’IVA del pa al 4%, exceptuant aquells que incorporin sucres i greixos de qualsevol origen, excepte el cas de l’oli d’oliva, que forma part d’alguns pans tradicionals espanyols i que també ha demostrat les seves bones qualitats nutricionals. Això implicaria una millora significativa en la capacitat adquisitiva de pans amb elevat interès nutricional”. Segons un estudi de la UE la rebaixa de preu dels productes de qualitat permet especialment el seu accés a les classes més desfavorides contribuint a una millor alimentació. Espanya és un...

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

Novedoso informe científico sobre la fiscalidad del pan Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.   “Es paradójico que los panes más saludables tengan el IVA más alto”   La medida permitiría que las clases menos acomodadas accediesen a este tipo de panes, que contribuyen a evitar enfermedades crónicas. Barcelona 16 de enero de 2019. En el informe científico realizado por Joan Quilez de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC); Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud, Universidad Rovira i Virgili, y avalado por diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud relacionadas con la alimentación y la nutrición se pide al Gobierno que se reduzca el IVA de los panes especiales (integral y de fibra), de un 10% a un 4%, por ser los que reúnen las mejores características nutricionales, para contribuir a evitar enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, el cáncer  y las cardiovasculares. Se solicita “la unificación de los tipos de IVA del pan al 4%, exceptuando aquellos que incorporen azúcares y grasas de cualquier origen, salvo el caso del aceite de oliva, que forma parte de algunos panes tradicionales españoles  y que también ha demostrado sus buenas cualidades nutricionales. Ello implicaría una mejora significativa en la capacidad adquisitiva de panes con elevado interés nutricional”. Según un estudio de la UE la rebaja de precio de los productos de calidad permite especialmente su acceso a las...

L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament. La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS. El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)   Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.  “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis. El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”. Diverses notícies aparegudes en...

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento. La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS. El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral) Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.  “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis. El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto...
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR