El CODINUCAT sol·licita a la Universitat de Barcelona que deixi de ser l’entitat certificadora del “Postgrau universitari en psiconeuroinmunoendocrinologia”

El CODINUCAT ha fet públic la sol·licitud a la Universitat de Barcelona per a què deixi de ser l’entitat certificadora del “Postgrau universitari en psiconeuroinmunoendocrinologia”. Aquest manifest s’acompanya (veure peu de pàgina) de la publicació de la Postura del Col·legi respecte a les teràpies nutricionals relacionades amb mecanismes d’acció investigats per la Psiconeuroimmunologia (PNI).


Barcelona, 14 de desembre de 2016. Referent al “Postgrau universitari en psiconeuroinmunoendocrinologia” que ofereix la Universitat de Barcelona (UB), el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) manifesta que:

  1. El “Postgrau universitari en psiconeuroinmunoendocrinologia” certificat per la UB és un curs de teràpies nutricionals alternatives d’eficàcia no provada i no reconegudes com a tals pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, que s’ofereix com a curs basat en el camp de la investigació de la PNI sense l’alineament amb les línies d’investigació promogudes per la Psychoneuroimmunology Research Society (PNIRS).
  2. Les teràpies nutricionals alternatives, precisament per la manca d’una evidència científica provada reconeguda per la comunitat científica internacionalment, poden conduir a una pèrdua de qualitat de vida i de vida útil dels pacients, un empitjorament del pronòstic del pacient, i a un augment del cost sanitari en haver d’atendre malalts amb més evolució i pitjor pronòstic de la seva malaltia.
  3. El Postgrau no habilita per exercir les funcions pròpies dels dietistes-nutricionistes, fixades per la Llei estatal 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) i per l’Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, perquè per a l’exercici d’aquesta professió, que és una professió sanitària regulada, es requereix necessàriament estar en possessió del títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica.
  4. Aquest Postgrau podria induir a intrusisme professional per part dels alumnes que hagin obtingut el corresponent títol, en crear la ficció que els citats alumnes podran exercir funcions que són pròpies dels dietistes-nutricionistes, quan tal com hem acreditat anteriorment, els únics professionals que poden exercir la professió de dietista-nutricionista són els dietistes-nutricionistes que estiguin en possessió del títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica.

Per tot això, el Col·legi, en exercici de les funcions públiques que té legal i estatutàriament atribuïdes, el Col·legi ha sol·licitat a la UB que reflexioni sobre la idoneïtat de certificar una formació en la qual s’inclouen teràpies reconegudes pel Ministeri com a pertanyents a la medicina alternativa amb plantejaments pseudocientífics, especialment després de suprimir el seu “Màster en Homeopatia”, i per tant, l’ha instat a deixar de ser entitat certificadora del “Postgrau universitari en psiconeuroinmunoendocrinologia” per tractar-se d’un curs amb plantejaments pseudocientífics.

La Junta de Govern del CODINUCAT


Comunicat Postgrau PNI UB amb català

Cominucado Posgrado PNI UB en castellano

Postura PNI amb català

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR