Presentació de la postura del CoDiNuCat i la FECEC al portal de la URV

Captura de pantalla 2016-11-30 a les 10.16.22Coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer, que es celebra el 4 de febrer, el CoDiNuCat i la FECEC han presentat, conjuntament, la postura científica sobre els lactis. Compartim amb vosaltres la nota de premsa que també ha publicat el diari digital de la Universitat Rovira i Virgili.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el càncer és una de les principals causes de mort a escala mundial. Tanmateix, segons les diferents entitats de referència, més del 30% de les morts causades per aquesta malaltia es podrien prevenir modificant o eliminant factors de risc claus, especialment els relacionats amb l’estil de vida i l’alimentació. En aquest sentit, un tema de debat infundat ha estat el paper dels lactis. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) i la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC), coincidint amb la celebració del dia mundial d’aquesta malaltia, ha fet pública la seva postura científica sobre el Consum de Lactis i la Incidència de Càncer. Segons una exhaustiva revisió bibliogràfica que han efectuat, aconsellen mantenir els lactis a la dieta consumint-los en les quantitats recomanades a les guies dietètiques.

Pel que s’ha observat fins ara, sembla que el consum de lactis suggereix una certa protecció envers el càncer d’estómac, mama, ovari i bufeta, i també s’associa amb un menor risc de desenvolupar càncer de còlon. En canvi, i sempre a falta d’estudis més concloents, potencialment, i consumits en grans quantitats, més altes a les recomanades, podrien incrementar el risc de desenvolupar càncer de pròstata.

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) i la Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) recorden que els lactis són una font de proteïna d’alta qualitat biològica, és a dir, que aporten molts aminoàcids essencials pel correcte funcionament del nostre organisme. També propicien greix saturat (principalment en els productes sencers), lactosa, calci i altres nutrients essencials, com el fòsfor, iode, vitamines A, B2 i B12. La seva composició fa d’aquests productes un pilar important en l’alimentació de les persones. Per això, més enllà de motiu de preocupació, són un aliment clau en una alimentació saludable.

La revisió, elaborada per membres del CODINUCAT i la FECEC, en total 7 autors, sis dels quals són personal investigador de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, sent la primera autora la Dra. Rosa Maria Valls del grup NFOC-Salut (Nutrició Funcional, Oxidació i malalties Cardiovasculars), URLA (Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi), CTNS (Centre Tecnològic de Nutrició i Salut), CIBERDEM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas), sota el lideratge de la Dra. Nancy Babio, presidenta del CODINUCAT, membre de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili i de la de la Xarxa CIBERobn  de l’Institut Carlos III. Com a representants de la FECEC han participat el Dr. Eduard Batiste-Alentorn, oncòleg de l’Hospital General de Vic i vocal de la junta de la FECEC  i el Dr. Ramón Miralles, president de la FECEC i professor també de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.

Aquesta postura té un valor especial no només per la revisió de la literatura sinó per la important col·laboració i revisió feta per diferents membres que pertanyen a la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN).

De tot aquest treball en equip es conclou que, en quantitats recomanades, no hi ha evidències de que el seu consum sigui perjudicial. Així doncs, d’acord als possibles beneficis dels lactis en la prevenció d’alguns tipus de càncer i dels seus beneficis respecte a altres malalties cròniques, es justifica seguir recomanant el seu consum en el context d’una alimentació saludable i equilibrada.

Referència bibliogràfica:Rosa M. Valls, Anna Pedret, Maria Pascual, Isabel Megías, Eduard Batiste-Alentorn, Ramón Miralles i Nancy Babio. Postura Científica del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) i de la Federació d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) sobre consum de lactis i la incidència de càncer.

Disponible aquí.

Font: http://diaridigital.urv.cat/dietistes-nutricionistes-recomanen-mantenir-els-lactis-a-la-dieta/

___

Coincidiendo con el Dia Mundial Contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, el CoDiNuCat y la FECEC han presentado, conjuntamente, la postura científica sobre los lácteos. Compartimos con vosotros la nota de prensa que también ha publicado el diario digital de la Universitat Rovira i Virgili.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Sin embargo, según las diferentes entidades de referencia, más del 30% de las muertes causadas por esta enfermedad se podrían prevenir modificando o eliminando factores de riesgo claves, especialmente los relacionados con el estilo de vida y la alimentación. En este sentido, un tema de debate infundado ha sido el papel de los lácteos. En este contexto, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) y la Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer (FECEC), coincidiendo con la celebración del día mundial de esta enfermedad, ha hecho pública su postura científica sobre el Consumo de Lácteos y la Incidencia de Cáncer. Según una exhaustiva revisión bibliográfica que han efectuado, aconsejan mantener los lácteos en la dieta consumiéndolos en las cantidades recomendadas hasta la actualidad en las guías dietéticas.

Por lo observado hasta ahora, parece que el consumo de lácteos sugiere una cierta protección contra el cáncer de estómago, mama, ovario y vejiga, y también se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon. En cambio, y siempre a falta de estudios más concluyentes, potencialmente, y consumidos en grandes cantidades, más altas a las recomendadas, podrían incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) y la Federación Catalana de Entidades Contra el Cáncer (FECEC) recuerdan que los lácteos son una fuente de proteína de alta calidad biológica, es decir, que aportan muchos aminoácidos esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. También propician grasa saturada (principalmente en los productos enteros), lactosa, calcio y otros nutrientes esenciales, como el fósforo, yodo, vitaminas A, B2 y B12. Su composición hace de estos productos un pilar importante en la alimentación de las personas. Por ello, más allá de motivo de preocupación, son un alimento clave en una nutrición saludable.

La revisión, elaborada por miembros del CODINUCAT y la FECEC, en total 7 autores, seis de los cuales son personal investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira y Virgili, siendo la primera autora la Dra. Rosa María Valles del grupo NFOC-Salud (Nutrición Funcional, Oxidación y enfermedades Cardiovasculares), URLA (Unidad de Investigación en Lípidos y Arteriosclerosis), CTNS (Centro Tecnológico de Nutrición y Salud), CIBERDEM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas), bajo el liderazgo de la Dra. Nancy Babio, presidenta del CODINUCAT, miembro de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Rovira i Virgili, del Instituto de Investigación Sanitaria Pere i Virgili y de la de la Red CIBERobn del Instituto Carlos III. Como representantes de la FECEC han participado el Dr. Eduard Batiste-Alentorn, oncólogo del Hospital General de Vic y vocal de la junta de la FECEC y el Dr. Ramón Miralles, presidente de la FECEC y profesor también de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la URV.

Esta postura tiene un valor especial no sólo por la revisión de la literatura sino por la importante colaboración y revisión hecha por diferentes miembros que pertenecen a la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (ADDINMA), la Sociedad Catalana de Alimentación y Dietética Clínica (SCADC) y el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN).

De todo este trabajo en equipo se concluye que, en cantidades recomendadas, no hay evidencias de que su consumo sea perjudicial. Así pues, de acuerdo a los posibles beneficios de los lácteos en la prevención de algunos tipos de cáncer y de sus beneficios respecto a otras enfermedades crónicas, se justifica seguir recomendando su consumo en el contexto de una alimentación saludable y equilibrada.

Referencia bibliográfica: Rosa M. Valls, Anna Pedret, María Pascual, Isabel Megías, Eduard Batiste-Alentorn, Ramón Miralles y Nancy Babio. Postura Científica del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) y de la Federación de Entidades Contra el Cáncer (FECEC) sobre consumo de lácteos y la incidencia de cáncer.

Disponible aquí.

Fuente: http://diaridigital.urv.cat/es/dietistas-nutricionistas-recomiendan-mantener-los-lacteos-en-la-dieta/

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR