Formulari de suggeriments i queixes

A continuació podeu enviar qualsevol suggeriment o queixa a través del formulari.

 En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones de contactes. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o administracio@codinucat.cat. La finalitat és poder facilitar a les persones col·legiades els serveis que presta el Col·legi i desenvolupar les relacions que les uneixen i el compliment de les funcions i tasques que la Llei i els Estatuts assignen al Col·legi. Es cediran les dades a tercers en els supòsits en que sigui preceptiu conforme a la normativa aplicable.

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR