16 d’octubre de 2018 dia mundial de l’alimentació

16 d’octubre de 2018 dia mundial de l’alimentació

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya demanen en el Dia Mundial de l’Alimentació l’etiquetatge frontal nutricional dels productes (FOP).

Assenyalen que és necessari harmonitzar aquest etiquetatge a Europa.

Barcelona 16 d’octubre de 2018. El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) demanen a les autoritats sanitàries, en el Dia Mundial de l’Alimentació, que es celebra avui 16 d’octubre, “un etiquetatge frontal nutricional (Front Of Pack, el seu acrònim en anglès) que ajudi al consumidor a fer eleccions més saludables per a que el consumidor pugui identificar de forma senzilla la composició dels productes més saludables”.

“Ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra i millorar l’estat nutricional, així com prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació, sempre que anés acompanyat d’activitats formatives i informatives cap a les persones per un millor coneixement dels conceptes i termes emprats en aquest etiquetat”, afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta de la SCADC i del CODINUCAT.

Entre els diversos sistemes d’etiquetatge frontal que existeixen a Europa, el model Nutri-Score o dels cinc colors està validat per la Comissió Europea i està implantat a França.

Actualment, a Espanya no existeix un model d’etiquetatge frontal unificat, tot i que existeixen des de fa més de 10 anys, algunes iniciatives particulars com el semàfor nutricional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC insta a que les autoritats sanitàries es posicionin en línia amb les polítiques de les institucions europees i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), donat que “es reconeix que el FOP és una bona eina que pot ajudar a prendre decisions informades cap a les opcions més saludables i permetria interpretar l’etiquetatge nutricional obligatori de forma més fàcil i clara”. A més, aquests FOP, de forma indirecta, contribuirien a potenciar la reformulació i millorar la qualitat nutricional dels productes.

 “En l’actualitat coexisteixen a Europa diferents FOP com sistemes o formes gràfiques de presentació, adoptades per diferents països, amb diferents criteris, i que, sense qüestionar la seva validesa i qualitat, no tenen una base harmonitzada”, comenta la Dra. Babio. “Això promou, per exemple, l’existència en el mercat europeu d’aliments semblants, amb diferents FOP i amb diferents valoracions i a vegades amb incoherències respecte a les declaracions nutricionals o de salut. Tot això pot generar confusió als consumidors”, subratlla el Dr. Salas-Salvadó.

Per aquest motiu, des del CCNIEC, la SCADC i el CODINUCAT, amb la finalitat de promoure la igualtat en l’accés a una alimentació més saludable de forma equivalent per a tots els ciutadans europeus, es demana a les autoritats sanitàries d’aquest país, en base a l’article 35 del Reglament 1169/2011, apartats 5 i 6, que es promogui a Espanya una proposta de FOP harmonitzada amb Europa. Es coneix què des de la Comissió Europea que s’està treballant en un informe que inclou tots els FOP Existents (diferents models aplicats en varis països, inclòs el Nutri-Score adoptat ja a França).

El model Nutri-Score

França ha decidit establir un etiquetatatge nutricional simplificat en la part frontal dels envasos, el logotip Nutri-Score (anomenat també logotip 5 colors o 5C), destinat a informar als consumidors de manera simple sobre la qualitat nutricional dels aliments. En resposta a l’aval donat el 25 d’octubre de 2017 per la Comissió Europea, l’ordre interministerial, que reconeix el Nutri-Score com l’únic model oficial d’etiquetatatge nutricional simplificat, va ser signat el 31 d’octubre pels tres Ministeris francesos que els concerneix: Salut i Solidaritat, Agricultura i Alimentació i Economia i Finances.

L’elecció del Nutri-Score pel Govern francès i validat per Europa es va basar en múltiples treballs científics que mostren el seu interès en l’elecció de productes més saludables per part del consumidor i la seva superioritat, en comparació a altres grafismes existents. En aquest procés, basat en probes de gran evidencia, la OMS Europa ha recolzat aquesta iniciativa.

La justificació de l’esmentada mesura a França es basa en: 1) disminuir la prevalença i incidència d’obesitat, diferents tipus de càncer, diabetis i malalties cardiovasculars, entre d’altres, 2) la voluntat d’establir mesures que permetin a les poblacions més vulnerables seleccionar els aliments de millor qualitat nutricional, i 3) promoure que les empreses productores i transformadores d’aliments millorin la qualitat nutricional dels seus productes.

A la pràctica, el logotip Nutri-Score ha estat construït basant-se en el càlcul d’un algoritme definit sobre bases de salut pública, i ha estat validat científicament. La puntuació aconseguida mitjançant aquest algoritme informa de la qualitat nutricional global dels aliments. El seu origen es troba a la Food Standards Agency (FSA) britànica (actualment emprada a Gran Bretanya per a regular la publicitat) i en la seva optimització posterior realitzada pel Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francès.

Un dels avantatges importants d’aquest sistema és que per al càlcul del Nutri-Score només es necessiten els elements continguts en l’etiquetat alimentari obligatori, en vigor pel Reglament Europeu d’Informació als Consumidors (INCO). Aquest sistema es basa en l’atribució de punts en funció de la composició nutricional per 100 g de producte. Permet classificar els productes alimentaris en 5 categories des  del punt de vista de la qualitat nutricional: A, B, C, D i E (5 colors del Nutri-Score) representades en forma d’una cadena de cercles que van des del color verd fosc al taronja fosc (de millor a pitjor qualitat nutricional). El cercle de major tamany és el que indicarà la qualitat nutricional global del producte en qüestió. L’associació dels cercles a lletres (A/B/C/D/E) garanteix una major llegibilitat. Es tracta d’un logotip molt simple, sintètic, visual i del qual el seu càlcul és totalment transparent.

Tots els treballs científics desenvolupats durant els últims quatre anys han mostrat la superioritat del logotip Nutri-Score en comparació a altres logotips estudiats (en particular el Traffic Light Múltiple (semàfor) emprat al Regne Unit, entre d’altres. Els resultats d’aquests treballs demostren que el logotip Nutri-Score té una comprensió significativament superior, en comparació a la resta de logotips tant en la població general com en subgrups de població més desfavorida, així com en subgrups de persones afectades per patologies cròniques com l’obesitat o la diabetis.

Si bé, s’ha de promoure una alimentació rica en aliments frescos, la utilització d’un etiquetat frontal nutricional podria ser també una eina potencialment útil per millorar la salut de la població espanyola. Així doncs, ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra, millorar el seu estat nutricional i prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació.

captura

468
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR