El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) desaconsella seguir les recomanacions de la nutricionista Carla Zaplana, publicades a “La Vanguardia” el dia 1 d’abril de 2019.

No hi ha evidències científiques sobre les afirmacions que realitza i algunes recomanacions poden derivar a pràctiques de risc per la salut. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) estableix en el seu article segon que són professions sanitàries, titulades i regulades, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalment la normativa nua l’actuació a l’entorn col·legial, en el material, la pròpia LOPS (art. 4.7.b) estableix que la pràctica (els criteris d’actuació) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Poden identificar-se més previsions semblants en la resta de normativa que afecta l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista (2). En aquest sentit, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, en exercici de les seves competències, però també en interès de respondre les moltes consultes rebudes sobre aquest tema, es veu en l’obligació d’emetre el seu posicionament públic en relació a l’article-entrevista que es va publicar en La Vanguardia el passat 1 d’abril de 2019 amb el títol Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3). Existeixen en el text una sèrie d’afirmacions de les quals poden extractar-se, sense vocació d’exhaustivitat, moltes que no estan basades en l’evidència i unes altres que no només no ho estan, sinó que poden derivar en pràctiques de risc per a la salut. Això suposa, a més d’un perill, una presumpta contravenció del principi de precaució de l’article 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De tals...

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) desaconseja seguir las recomendaciones de la nutricionista Carla Zaplana, publicadas en “La Vanguardia” el 1 de abril de 2019.

No hay evidencia científica sobre las afirmaciones que realiza y algunas recomendaciones pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece en su artículo segundo que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalmente la normativa anuda la actuación al entorno colegial, en lo material, la propia LOPS (art. 4.7.b) establece que la práctica (los criterios de actuación) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Pueden identificarse más previsiones parecidas en el resto de normativa que afecta al ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (2). En este sentido, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, pero también en interés de responder las muchas consultas recibidas al respecto, se ve en la obligación de emitir su posicionamiento público en relación al artículo-entrevista que se publicó en La Vanguardia el pasado 1 de abril de 2019 con el título Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3). Existen en el texto una serie de afirmaciones de las que pueden extractarse, sin vocación de exhaustividad, muchas que no están basadas en la evidencia y otras que no solo no lo están, sino que pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. Ello supone, además de un peligro, una presunta contravención del principio de precaución del artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De...

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

4 de Març de 2019 COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS   El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, PAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera: PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez. Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía VICEPRESIDENTA PRIMERA Paula Crespo Escobar Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes...

Els dietistes-nutricionistes avancen en la defensa de la seva professió amb la constitució del seu Consell General

 L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys  Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). “Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball. La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “. En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General...

Los dietistas-nutricionistas avanzan en la defensa de su profesión con la constitución de su Consejo General

La Asamblea General Constituyente escogerá, el próximo 1 de marzo, a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos 4 años Madrid, 13 de febrero. Tras más de cuatro años de espera desde la publicación de la Ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, la constitución formal y oficial de este organismo está cada vez más cerca para los profesionales de la dietética y la nutrición de nuestro país. Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de dietistas-nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), en calidad de presidenta de la actual Comisión Gestora de dicho Consejo General, ha convocado, para el día 1 de marzo de 2019, la Asamblea General Constituyente. Una convocatoria que ha sido posible tras la publicación, el pasado dos de febrero, de los Estatutos Provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en el Boletín oficial del Estado (BOE). “Se trata de un paso muy importante para nuestra profesión que por fin se merece tener un organismo que la represente, a la altura de otros colegios profesionales y colegiados”, ha indicado Carreño. Hasta la fecha, no existía un órgano oficial que, con carácter nacional, pudiera representar y defender los intereses del colectivo como sí ocurre en otros ámbitos de trabajo. La publicación de estos Estatutos Provisionales, que permiten la efectiva constitución del Consejo General, ha sido aplaudida por los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas, quienes abogan por trabajar unidos para dignificar la profesión “con responsabilidad, seriedad y, sobre todo, legalidad”. En los últimos años ha existido una confusión tanto en el ámbito profesional como en la...

Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Benvolgut col·legiat/da Ens complau informar-vos que s’han publicat els Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes. Ara la presidenta de la Comissió Gestora, la Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL, haurà de convocar l’Assemblea Constituent i l’elecció dels òrgans de govern. Durant molts anys s’ha estat confonent als dietistes-nutricionistes tant del nostre país com a nivell internacional explicant l’existència i la conformació dels òrgans de govern d’un autodenominat  “Consejo General”. En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment i que és la Comissió Gestora. Actualment aquest audodenominado “Consejo General” continua desoint la legalitat vigent. Denunciem públicament que l’autoanomenat “Consejo General” està generant un mal gratuït i perfectament evitable a la professió,  que té uns responsables identificats i allunyats de qualsevol conducta racional, negociadora, democràtica i conciliadora. Des d’aquests moments, cridem a la reflexió i requerim urgentment el cessament de les seves accions, així com el tancament immediat de la pàgina web. La publicació dels estatuts provisionals confirma el que veníem defensant els representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionista d’Andalusia (CODINAN), Catalunya (CODINUCAT), Castella La Manxa (CODINCAM), Castella i Lleó (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) i València (CODINUCOVA) respecte a que el “Consejo General” no era oficial i per tant no podia tenir una junta executiva, només existeix la Comissió Gestora integrada per un representant de cadascun dels col·legis que estan legítimament constituïts. Així doncs, com a legítims representants triats democràticament continuarem lluitant pels interessos dels dietistes-nutricionistes de Catalunya fins a les últimes conseqüències per dignificar la nostra professió amb responsabilitat, serietat i sobretot...
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR